Sisseastumine gümnaasiumi esimesse astmesse

22.11.2016

Selleks korraks on ühiskatsete vestlused läbi ning õppesuunad komplekteeritud. 

Täname kõiki osalejaid!

Info gümnaasiumi I astmele vastu võetud õpilaskandidaadi vanemale

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada 20.- 22. juunini 2017.a kooli kantseleisse alljärgnevad dokumendid:

  • avaldus (elektroonne)
  • sisseastuja isikut ja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri (ID-kaardi või passi koopia, mille võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli kantseleisse)
  • lõputunnistuse ja hinnetelehe koopiad
  • maksekorraldus õpilase ID eest
  • tervisekaart (Tallinna linna õpilaste tervisekaardid saadetakse koolide vahel ise, teisele väljastab kooli meditsiinitöötaja)

Lisaks:

Lisad palume samuti kindlasti ära teha hiljemalt 21. juuniks 2017.a.

  • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit.
  • Õpilase ID eest palume tasuda 6,50 eurot MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda a/a nr EE282200221049551221 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee või tuua Gustav Adolfi Gümnaasiumi kantseleisse koos muude dokumentide esitamisega.
  • Igal Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasel on kooli sümboolikat kandev koolimüts ja koolilips (poistele).

Esimene kohtumine kaasõpilaste ja õppesuuna juhendajaga:

20. juuni 2017 - täpsem info tuleb õppesuuna juhendajatelt e-posti abil

24. augustil, kell 12-15.00 lennu tutvumispäev koolimajas.

__________

Ühiskatsed gümnaasiumi I astmesse 2017/2018. õppeaastaks

18. märtsil 2017. aastal kell 10:00 korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.
Katsetele registreerumiseks on loodud ühiskatsete infosüsteem, mille elektroonne aadress avaldatakse kooli kodulehel 1. märtsil 2017. a.
Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (10.00) kuni 15. märtsini (23.59) 2017. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/

Enne registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja GAG vastuvõtukorraga.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samaaegselt. Registreerudes genereerib ühiskatsete infosüsteem õpilasele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool).

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis alates 29. märts 2017. a. 

NB! Vabastust taotleda praktilistest töödest ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel on võimalus neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, ajalugu, lingvistika, ühiskonnaõpetus, informaatika. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele kuni 8. märtsini 2017. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 14. märtsil 2017.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3. aprill - 07. aprill 2017;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10. aprill - 13. aprill 2017;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 17. - 21. aprill 2017.

Praktilistele töödele kaasa võtta isikuttõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud.
Vestlusele kaasa võtta isikuttõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud koopia.

Küsimuste korral vastab kooli kontaktisik, Gustav Adolfi Gümnaasiumis õppejuht Yvonne Lagle yvonne.lagle@gag.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.