Õppeaasta eesmärgid 2016/2017

09.09.2016

Õppeaasta eesmärgid 2016/2017. õppeaastal

 

Eestvedamine ja juhtimine

 • GAG 385. aastapäeva sündmuste korraldamine.
 • Raamatu „Õnneliku kooli valem“ koostamine ja väljaandmine.
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme ning progümnaasiumi õppekorralduse planeerimine.
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengukava 2018-2020 ettevalmistamine.
 • Riigi hariduspoliitika ja Tallinna koolivõrgu monitooring ja selle arenguks sisendite andmine. Dünaamiline osalemine hariduspoliitiliste otsuste kujundamisel.

 

Personalitöö juhtimine

 • Personali rolli jätkuv tähtsustamine kooli põhiväärtuste kandmisel õpilastele ja kogu kooliperele.
 • Koolitöötajate metoodilise arengu toetamine sisemise ressursi kaudu kolleegilt kolleegile.
 • Koolitöötajate professionaalse arengu toetamine Erasmus+ rahvusvaheliste koolituste ja töövarju kaudu.
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi staažimärkide väljatöötamine koolitöötajate tunnustamiseks.

 

Ressursside juhtimine

 • Võimlamaja renoveerimine, õppetöö sujuv korraldamine asendusruumides.
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppehoone renoveerimine (aadressil Vana-Kalamaja 9), sisearhitektuursete lahenduste planeerimine.
 • IKT innovatsiooniprojektide arendamine (3D printer, multimeedia, RasberryPi, orelikamber ja selle IT lahendused jm).
 • Algklassidemaja 3. ja 4. korruse tualettruumide renoveerimine.
 • Mederi saali ja galeriipealse ühenduse renoveerimine.

 

Koostöö huvigruppidega

 • Rahvusvahelise spordikohtumise Riia- Vilnius-Tallinn „Sõpruse karikas“ korraldamine Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
 • Õpilaste ja vanemate suurem kaasamine erinevates töörühmades osalemise kaudu.
 • GAG juhtimise, õppetöö korralduse ja parimate metoodiliste kogemuste tutvustamine teistele õppeasutustele nii Eestisiseselt kui rahvusvaheliselt (HUNDRED 100).
 • Õppeprogrammi "Muusika ja füüsika läbi oreli" läbiviimine teistele koolidele üle Eesti.

 

Õppe- ja kasvatustöö juhtimine

 • Osalise tasemepõhise ja perioodõppes õppekorralduse käivitamine gümnaasiumiosas.
 • Kujundava hindamise põhimõtete juurutamine I kooliastme loov- ja oskusainetes.
 • Kõigi õpilaste suurem tunnustamine ja positiivne märkamine eKooli vahendusel.
 • Klassipõhiselt erinevaid õppeaineid ja IKTd lõimivate projektide arendamine.