Õpetatavad võõrkeeled

01.09.2017

Võõrkeeleõpetus toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumis järgmiselt:

klass

I võõrkeel

II võõrkeel

III võõrkeel

2.a

prantsuse

 

 

2.c/2.d

inglise

 

 

3.a

prantsuse

inglise

 

3.b/3.c

inglise

 

 

4 a

prantsuse

inglise

 

4.b/4.c

inglise

 

 

5.a

prantsuse

inglise

 

5.b/5.c

inglise

 

 

6.a

prantsuse

inglise

vene

6.b

inglise

vene

 

7.a

prantsuse

inglise

vene

7.b

inglise

vene

 

7.c

inglise

vene

 

8.a

prantsuse

inglise

vene

8.b

inglise

vene

 

8.c

inglise

vene

 

9.a

prantsuse

inglise

vene

9.b

inglise

vene

 

9.c

inglise

vene

 

 

G(I)PR-IN

prantsuse/inglise

inglise/prantsuse

vene keel valikainenea

G(I)RE-RO

inglise

vene

 

G(I)

RO

inglise

rootsi

vene keel valikainenea

 

G(I)

MA-IN

inglise

vene

 

11.a

prantsuse/inglise

inglise/prantsuse

vene- või rootsi keel valikainenea

11.b

inglise

vene

rootsi- või prantuse keel valikainena

11.c

inglise

rootsi

vene- või prantsuse keel valikainenea

11.d

inglise

vene

rootsi- või prantuse keel valikainena

12.a

prantsuse/inglise

inglise/prantsuse

vene- või rootsi keel valikainenea

12.b

inglise

vene- rootsi- või prantuse keel valikainena

 

12.c

inglise

rootsi

vene-  või prantuse keel valikainena

12.d

inglise

vene- rootsi- või prantuse keel valikainena