Hoolekogu

26.09.2016

Hoolekogu esimees:

 

 

Hoolekogu aseesimees:

 

Hoolekogu liikmed:

Rando Antsmäe (vanemate esindaja)

rando@antsmae.ee

Ardo Reinsalu (vanemate esindaja)

ardo@hal.ee

Age Leedo (vanemate esindaja)

leedoage@gmail.com

Mari Krass (vanemate esindaja)

mari.krass@magnum.ee

Alar Nääme (Tallinna Kesklinna vanem)

alar.naame@tallinnlv.ee

Jaak Juske (õpetajate esindaja)

jaak.juske@gag.ee

Kadri Pajo (õpetajate esindaja)

kadri.pajo@gag.ee

Trine Tamm (õpilasesinduse esindaja, õpilane)

trine.tamm@gag.ee

Aivar Rauam (vilistlaste esindaja, GAG vilistlaskogu esimees)

aivar.rauam@wtc.ee

Laiendatud hoolekogu liikmed:

Agur Jõgi (GAG vanematekogu esimees 2016/2017. õa)

agurjogi@gmail.com