Dokumendi vormid

01.03.2016
Avaldus üleminekuklassi sisseastumiseks    avaldus
Avaldus 7.c klassi sisseastumiseks avaldus
Avaldus 10. klassi sisseastumiseks avaldus
Avaldus koolist lahkumiseks avaldus
Ringkäiguleht  ringkäiguleht

Õppetööst vabastuse taotlus*
esitada kooli direktorile hiljemalt 5 tööpäeva
enne algust koos juhendaja/treeneri tõendiga       

avaldus

Lapsevanema ID

avaldus

Ruumide broneerimise avaldus

avaldus

 

 

Hinnetelehe näidis välismaale kandideerimiseks grades transcript