Avalik teave

28.09.2017

* Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium 
Põhja piirkonna (Tõnismägi 11, Tallinn) järelvalve ekspert:

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076