Ametlikud värvikoodid

25.09.2014

Ametlikud värvikoodid

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori käskkirjaga 17.10.2011 on kinnitatud koolisümboolikas kasutatavad värvitoonid. GAG sümboolikas kasutatakse kooli poolt tunnustatud ja kinnitatud värve kooli lipul, vapil, sõrmusel, lipsul, mütsil ja teistel aksessuaaridel, riideesemetel ja trükistel, millel kasutatakse või kujutatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi sümboolikaga seotud elemente.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi tunnustatud ja kinnitatud värvitoonid valitakse Pantone värvikaartidelt (Pantone koodide interneti aadress: http://www.umsiko.co.za/links/color.html) ning need on:

ROHELINE Pantone 3425C ::

LILLA Pantone 274C ::

SININE Pantone 296 ::

VALGE soe tuhm-valge